Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Zamościu

Społeczeństwo

Pod względem liczby ludności zajmuje w województwie 3. pozycję (65 612 mieszkańców), natomiast pod względem powierzchni plasuje się na 10. miejscu.

Okres szczególnie szybkiego, dynamicznego wzrostu liczby mieszkańców to przełom lat 70. i 80., kiedy to Zamość uzyskał status miasta wojewódzkiego.

Do roku 1982 przyrost naturalny rósł i wynosił 15,46‰, aby w kolejnych latach zacząć stopniowo maleć do 1,69‰ w roku 2004.

 

  • Struktura demograficzna mieszkańców Zamościa według danych z 31 grudnia 2012:

Opis

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

Populacja

65 612

100

34 584

52,71

31 028

47,29

Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat)

11 302

17,23

5499

8,38

5803

8,84

Wiek produkcyjny (18–65 lat)

43 260

65,93

21 318

32,49

21 942

33,44

Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat)

11 050

16,84

7767

11,84

3283

5

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział